Χωριανοί που Διακρίθηκαν

 

                 ΧΩΡΙΑΝΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ

 

  Επιστήμονες 

  Στρατιωτικοί 

  Επιχειρηματίες - Βιοτέχνες 

  βασιλικιώτες στους Πολέμους 

  Πρόεδροι του Χωριού μας

 

    

      

 

 

 .