Ιστορία του χωριού

 

         Ιστορία Βασιλικών ( Γιώργιος Αλβανός ) 

        Αναφορές στην Ιστορία του Χωριού (Γιώργος Αλβανός)

         Προέλευση Ονομασίας   ( Παρθένης Αλβανός )