Λογοτεχνία (Ποίηση - Πεζά )


   Α. ΠΟΙΗΣΗ

 

  - βουβοί Δρόμοι

  - Το Σπίτι που γεννήθηκα

  - Αναμνήσεις ( Ι )

  - Αναμνήσεις ( ΙΙ )

  - Η Γειτονιά μου

  - Το Αλώνι

  - Ποιητική Ενότης 1η Χάρη Παπασάββα

  - Ποιητική Ενότης 2η Χάρη Παπασάββα

  - Ποιητική Ενότης 3η Χάρη Παπασάββα

 - Ποιητική  Ενότης  4η Χάρη Παπασάββα

 - Ποιητική  Ενότης   5η Χάρη Παπασάββα

    

  Β.  ΠΕΖΑ

 - Το τροπάριο τησ Κασιανής

- Ο Κώστας που αγαπούσε τα κουνέλια

 - Γιατί δεν πηγαίνω σε κηδείες

- Ο μισθός του δάσκαλου Οδεσσέα

- Η καντάδα του Γιώργη

- Στ' άρματα στ' άρματα 

- Η Τάκατούκα

- Ο δάσκαλος και το αυτί του Βασίλη

- Θα καλέσουμε το 100