Αρχαία Ονόματα Χωριανών

                       

                                             Βαπτιστικά(Αρχαία) Ονόματα 

 

Στο χωριό μας από τα παλιά χρόνια μέχρι και σήμερα δίδουν στα νεογέννητα παιδιά ονόματα από την αρχαιότητα, μεγάλων ανδρών και γυναικών, σε αντίθεση με τα χριστιανικά. Το γεγονός αυτό μαρτυρεί πως οι συγχωριανοί μας διαθέτουν ένα υψηλό επίπεδο παιδείας και μόρφωσης, όπως και σχετική κουλτούρα. Και ακόμα φανερώνει πως οι ρίζες τους και η προέλευσή τους έρχονται από πολύ παλιά.

                       Ανδρικά Ονόματα

                       Γυναικεία Ονόματα