Εικόνα του χωριού πριν από χρόνια

 

Πως ήταν το χωριό το 1919

Πως ήταν το χωριό το 1937  

Πως ήταν το χωριό το 1955