Βιβλία - Ημερολόγια - Εκδόσεις γενικά

         

 1.  Βιβλίο  'ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΛΕΣΒΟΥ' (Γιώργου Αλβανού)

        - Πρόλογος για το Βιβλίο

        - Δημοσίευμα εφημερίδας «Αιολικά Νέα»

       - Δημοσίευμα εφημερίδας Έμπρός

2.  Φωτογραφικό Λέυκωμα  'ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΧΘΕΣ' Μέρος Ι

       - Πρόλογος για το Λεύκωμα 

       - Δημοσίευμα εφημερίδας «Αιολικά Νέα»

      - Δημοσίευμα Εφημερίδος Πολυχνιάτικος Λόγος

3.  Φωτογραφικό Λέυκωμα 'ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΧΘΕΣ' Μέρος ΙΙ

      - Πρόλογος γιά το Λέυκωμα

     - Δημοσίευση Εφημερίδος Εμπρός Λέσβου

4.  Βιβλίο 'ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ'  (Συνταγές Φαγητών - Γλυκών) Νοικοκυρών του χωριού μας

     - Πρόλογος για το βιβλίο 

     - Δημοσίευση Εφημερίδος Εμπρός Λέσβου